Close

¿Todavía no eres miembro? Regístrate ahora.

lock and key

Conéctate a tu cuenta de usuario.

Account Login

¿Olvidaste tu contraseña?

MONTE GALLEGO

  Aínda cheira a verán en Galicia por mor deste sol e calor inusuáis nestes días de Septembro. Isto  dá alegría de vivir e saúde, e pódese disfrutar da praia, das terrazas e das boas temperaturas.

 Pero tamén cheira a fume. O fume dos moitísmos lumes que están a arrasar Galicia nas derradeiras semanas. Se podésemos ver os montes dende o aire, poderíamos observar como as manchas negras vanse multiplicando coma se de unha enfermidade contaxiosa se tratase. ¡Unha auténtica mágoa!

  As veces, verdadeiramente parece que só lle interesa ós que lles toca de cerca e ós bombeiros, e os demáis seguen cas súas vidas coma se nada, coma se isto non fose unha catástrofe á que lle hai que prestar unha atención especial. Cando o ven pola tele din: ¡Qué barbaridade! ¿Por qué o farán? E que non se entende. E teñen razón, pero corremos o risco de que, a forza de repetilo e velo moitas veces, se cadra acabamos véndolo normal e o minuto seguinte xa estamos con outra cousa.

  Dende logo, algo haberá que facer.

                                                         —————————————————————————–

 Todavía huele a verano en Galicia debido a este sol y calor inusuales en estos días de Septiembre. Esto da alegría de vivir y salud, y se puede disfrutar de la playa, de las terrazas y de las buenas temperaturas.

 Pero también huele a humo. El humo de los muchísimos incendios que están arrasando Galicia en estas últimas semanas. Si puediésemos ver los montes desde el aire, podríamos observar como las manchas negras se van multiplicando como si de una enfermedad contagiosa se tratase. ¡Una auténtica pena!

  Algunas veces parece verdaderamente que sólo le interesa a los que le toca de cerca y a los bomberos, y los demás siguen con sus vidas como si nada, como si esto no fuese una catástrofe a la que hay que prestar una atención especial. Cuando lo ven por la tele dicen: ¡Qué barbaridad! ¿Por qué lo harán? Es que no se entiende. Y tienen razón, pero corremos el riesgo de que, a fuerza de repetirlo y verlo muchas veces, a lo mejor acabamos viéndolo normal y al minuto siguiente ya estamos con otra cosa.

 Desde luego, algo habrá que hacer.

Deja una respuesta